Gunlög Rosén
*16/101964
3/42014
Hemsidan ligger kvar som ett minne av Gunlög. Se dödsannons.

Föreläsningar

"Gunlög är en fantastisk föreläsare, faktiskt det bästa jag sett under alla mina år som pedagog i förskola/skola. Rekommenderar henne varmt till liknande verksamheter"
Maria Danielsson, föreståndare för förskolan Sagotrollet i Mullsjö

 

Här finner du föreläsningar kring bemötande, självkänsla mm som lockar till skratt, igenkännande och eftertanke. Passar för alla som har med människor att göra och kan anpassas efter målgrupp.

Längre ner finner du föreläsningar för barnomsorgspersonal och kyrkans barnledare kring praktisk ledarmetodik, t ex hur man håller i en samling eller hur man leder lekar.

I stort sett alla nedanstående ämnen kan göras antingen som 1-2-timmarsföreläsning eller som hel- eller halvdagskurs.

FÖRELÄSNINGAR SOM PASSAR ALLA:

Bygga självkänsla!
Om att bygga självkänslan hos sig själv och andra. Gunlög agerar byggmästare. Byggstenarena heter t ex "bekräftelse", "utmaningar" och "personlig gränssättning". En annorlunda föreställnings-föreläsning där reflektioner varvas med drama, stå-uppkomik och roliga övningar som stimulerar oss till att möta oss själva. (Se även "Sträck på dig!" och "Guldfisken och Flodhästen" under "STÅ-UPP". )

Våga ett möte!
Om att möta andra och sig själv. Genom Gunlögs dramatiseringar "möter" vi människor i olika åldrar och olika livssituationer och utifrån dessa sketcher samtalar vi kring frågor som: vad är aktivt lyssnande, empati och bekräftelse, men också om att gå steget längre: att verkligen lyssna, våga ta in, låta sig påverkas och utmanas av andra.  Om att respektera olikheter, sina egna och andras, om hur vi samspelar med andra och formar varandra med våra förväntningar, om att ibland våga bryta mot egna och andras förväntningar och finna nya spår, våga vara sig själv, bejaka sina känslor och behov på så sätt också lättare kunna respektera andras behov.

Passar alla som i sin vardag har med människor att göra.


FÖRELÄSNINGAR SOM PASSAR SÄRSKILT ER SOM HAR MED BARN ATT GÖRA:

Sångskafferiet

Vi testar små ?godbitar? ur Sångskafferiet - sånger, ramsor, lekförslag, instrumentidéer - och får tips på hur materialet kan användas. Sångskafferiet är ett nyskrivet material i två delar utgivet av Gehrmans förlag som jag skrivit tillsammans med Gustav Rosén som framför allt stått för musiken. Lilla Sångskafferiet innehåller sånger och ramsor för barn 1-5 år, Stora Sångskafferiet har sånger för barn 5-9 år. Materialet innehåller också lektips, samtalstips, dansförslag och annat. Till varje bok hör en cd-skiva, och på inspelningen sjunger barn från Nacka musikskola och proffsmusiker. Sångskafferiets tonsättare Gustav Rosén är jazzmusiker, musiklärare och låtskrivare och har bl a skrivit musik till Pomos Piano som går på Bolibompa.Materialet kan köpas under kvällen till kraftigt reducerat pris. Ur innehållet:  Sånger för samlingen,  Rörelseramsor och fingerlekar, Danslekar och gympasånger,  Samlingsmetodik, vad man bör tänka på när man leder en samling, hur man fångar små barns uppmärksamhet och vad vi tränar i samlingen,  Barns språkutveckling och att välja rätt sång för rätt ålder.

Läs mer om Lilla och Stora Sångskafferiet under "Publikationer" eller beställ direkt från min webshop.

Barnen "krånglar" - vad gör vi?
barnDöma, berömma eller bekräfta? Hjälper vi eller stjälper vi barnen i deras känslomässiga utveckling? Att undvika kränkningar och att bekräfta och bearbeta känslor och upplevelser. Att i stället för att fokusera på beteendet se behoven som ligger bakom. Om vikten av validering - att bejaka och sätta ord på någons upplevelser och känslor - istället för invalidering, dvs att ogiltigförklara eller köra över känslor. Om våra egna känslor och om vad vi kan lära av barnen. Dråpliga vardagsexempel och viktiga tankar.
Alternativa rubriker: "Lyssna med hjärtat!";  "Respekt för barnet";  "Jag blir den du säger att jag är"

Trött på tjat och gnat
Tjat - upprepade förmaningar i förebyggande syfte ? hjälper det egentligen eller blir det bara en bekräftelse av de negativa förväntningarna? Och vem vill egentligen vara en ?tjatmoster?? Men hur tar man sig ur "tjatträsket"? Konkreta råd hur man  genom respekt och positiva förväntningar ställda efter förmåga skapar en bejakande atmosfär och också hur man sätter gränser utan att kränka och kuva - personlig gränssättning i motsats till auktoritär gränssättning där man fokuserar på behoven snarare än beteendet. (Innehållet i denna föreläsning liknar "Barnen 'krånglar' - vad gör vi?" men skrevs som en fristående "fortsättning"  med större fokus på detta med personlig gränssättning. Jag blandar gärna innehållet från båda.)

Barnen har rätt!
Inspiration i arbetet med barnkonsekvensanalys. Om barnkonventionen  och om hur vi kan låta vår verksamhet (kommun eller kyrka) genomsyras av respekt för barnet och av konventionens grundprinciper om barns lika värde, barnets bästa, barns rätt att uttrycka sin åsikt och bli hörda samt barns rätt att leva och utvecklas (fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och moraliskt). Fakta varvas med exempel, sketcher och diskussioner i smågrupper och storgrupp.

"Här kommer jag!" - att arbeta med små barns jaguppfattning och självbild
Jaguppfattning är grunden för självtillit och självrespekt. "Det här är jag - detta är mitt namn, min röst, min kropp..." I kroppen finns - och känns! - mina känslor och mina behov. Genom att bli mött med respekt av vuxna som bekräftar mina känslor och upplevelser lär jag mig att bejaka och respektera mig själv och andra.
Om hur vi som vuxna kan arbeta med barns självbild, dels konkret genom sånger, ramsor och övningar som stärker barns kropps- och jaguppfattning, men också hur vi kan med bekräftelse och positiva förväntningar hjälpa barnen att bevara frimodigheten och den självklara självkänslan.

Ge barnen självkänsla - börja med dig själv!
Att bejaka och respektera sig själv - sina tillgångar och begränsningar, sina behov och känslor - är en förutsättning för att man som vuxen ska kunna hjälpa barn och ungdomar att våga vara sig själva och tro på sitt eget värde. Om skillnaden mellan självförtroende och självkänsla, skillnaden mellan auktoritär och personlig gränssättning, om respekt, respektlöshet och självrespekt och om hur man motverkar tidigt inlärd skamkultur där så mycket är "pinsamt".
Genom att börja med sig själv - öva sig i att ta hand om och bekräfta sig själv och finna stolthet över den man är - kan man föregå som gott exempel och också hjälpa barn och ungdomar att hitta tillbaka till och utveckla en sund självkänsla.
Viktiga tankar varvas med roliga och nyttiga övningar samt ett och annat inslag av sketchkomik.

fortbildningFängsla dem! ? hur du gör samlingen till en höjdpunkt!
Att hålla i en samling, goda råd och nya grepp, nya och gamla roliga rörelsesånger, lekar, ramsor, fingerlekar och danslekar. Presentation av sångmaterial*. Hur fångar vi barns uppmärksamhet? Medryckande och fängslande ledarskap. Att se och bekräfta. Att skapa en positiv och bejakande atmosfär, våga släppa loss, använda rekvisita i samlingen. - En hejdlöst rolig föreläsning!
* I samband med kursen finns möjlighet att köpa Lutfiskens sångböcker och CD-skivor till rabatterade priser.

Dunk för mig!
Om konsten att leda lekar - att instruera, engagera och entusiasmera. Nya och gamla lekar för olika åldrar: lära-kännalekar, samarbetslekar, dramalekar - pedagogiska lekar och galna lekar.Bara snälla lekar, utan utslagning. Om lekarna betydelse för gemenskapen i barngruppen och för barnens utveckling. Många praktiska tips till dig som lekledare. En garanterat "skrattig" kurs.
I samband med kursen finns möjlighet att köpa min lekbok "Härma en tupp" till reducerat pris.

Hur låter en ko?
- om temasamlingar för barn. En föreläsning för barnomsorgspersonal/kyrkans barnledare där vi får fylla på repertoaren av sånger, ramsor och lekar för de allra minsta.

Bom-chicka-bom!
Vi fyller på vår repertoar av  skojiga sånger, roliga rörelseramsor, finurliga fingerlekar. Lite tips kring vad man ska tänka på när man sjunger och "ramsar" med barn.  För föräldrar och/eller personal inom kyrka och barnomsorg.

 

FÖRELÄSNINGAR SÄRSKILT FÖR ER SOM ARBETAR I KYRKAN:

Vägen är bredare än hjulspåren
En inspirerande dag kring församlingens uppdrag för kyrkans anställda / förtroendevalda / frivilliga. Stå-uppinslag, sketcher och reflektioner varvas med gemensamma övningar och samtal i mindre grupper. (Alternativ rubrik: Vi Vandrar Vidare - i Vardagen och i Världen - Visioner och Verklighet)
Heldag, halvdag eller kväll. Innehåll och längd anpassas efter målgrupp och önskemål.

Bibeln berör
Praktiska metoder att arbeta med Bibelns berättelser med barn och ungdomar. Roliga och spännande tips och metoder för att gestalta och levandegöra Bibelns berättelser och att finna frågor som berör barns verklighet idag. Exempel: upplevelsedrama, direktteater, levande altartavla, dockteater...


FÖRELÄSNINGAR SOM JAG GÖR TILLSAMMANS MED ANDRA:

Vägen tillbaka... eller fram! Eller: "Jaha, ja, alla mår ju dåligt ibland."
Om att möta ungdomar som mår dåligt. Kan man egentligen tala om att "hitta vägen tillbaka" när hela tonårstiden har varit svajig? Och måste man genast diskutera metoder och "verktyg för att hantera problemen" eller kan man börja med att bygga en relation där förtroende, bekräftelse och verklig respekt kan bidra till trygghet och självkänsla?
Denna föreläsning gör jag tillsammans med Anna-Clara Skogholt, 21 år, som har tillbringat en stor del av sin tonårstid på behandlingshem o dyl, men som nu tycker sig ha hittat vägen framåt.

Snacka med lång hals
Om "giraffspråket"/ickevåldskommunikation som ett medel att möta människor, lösa konfliker och uttrycka behov. Här får du en konkret och användbar metod för kommunikation och konfliktlösning som du har nytta av i arbetet med barn, ungdomar eller vuxna och i alla dina egna relationer. Igenkännandets glädje och aha-upplevelser kommer att prägla denna afton. Föreläsning av Reijo Huusko varvas med Gunlögs sketchkomik, vardagsexempel och övningar.

Mer spektakel i kyrkan!
En fortbildningsdag för kantorer, församlingspedagoger och andra anställda i kyrkan kring Spektakel-materialet ? en serie upplevelsespel/musikaler kring kyrkliga högtider. Denna dag gör jag tillsammans med mina medförfattare Maria Borg och Cajsa Skogholt. Läs mer om Spektakel under "Publikationer".

Kul på jobbet!
En inspirationsdag för personalgrupper om trivsel, samarbete och arbetsglädje. Många tankeställare samt roliga samarbetsövningar då vi får använda kroppen, rösten, skrattet, musiken.
Detta program gör jag tillsammans med Mia Oldeberg Huusko, musiker och dansledare, och Reijo Huusko, pedagog och levnadsfilosof.

Fördomar och smygrasism - inte hos oss väl?
En dag med humor och allvar tillsammans med Gunlög Rosén och Maria Borg.

 


Plock från utvärderingarna:
"Härlig, duktig och entusiastisk föreläsare! Gav 100%!"
"Hela kroppen ler efter att ha lyssnat till Gunlög. Underbart budskap. Enkelt, konkret och praktiskt! "

"Självkänsla så rakt av konkret, inga floskler, ingen hysteri bara mycket klokt och vardagsnära."
"Jag är så glad över det jag lärt och upplevt ikväll. Nästa gång hoppas jag att hela mitt arbetslag kan vara med!?
"Proppen gick ur mig direkt inför denna karismatiska kvinna och hennes otroliga energi, glädje och vansinnigt roliga och praktiska tips! Hon kan fängsla!"
"Tur att tipsen finns att printa ut. Hann inte skriva, bara uppleva, skratta, njuta och ta till mig av de kloka orden."

"Tredje gången gillt. Lika bra som alltid. Toppen!"

"En positiv föreläsare som bjuder på sig själv!"
"Man fick mycket tips och idéer som går att använda på en gång. Bra tempo, bra med aktivt deltagande!"

"Förmedlade viktiga budskap om vuxnas förhållningssätt på ett varierande, humoristiskt och allvarsamt sätt. Trots lång väg att åka och den sena timmen njöt vi i fulla drag"

"Otroligt intressant och lärorikt - en toppenkväll!"

"Bekräftelse på att man inte behöver krångla till det."

"Super! Entusiasmerande föreläsare med härlig utstrålning! Gunlög kan verkligen fånga sin publik!"

"Så underbart roligt och såååååå mycket funderingar som sattes igång i skallen."
_______________________________________________________________________________