Gunlög Rosén
*16/101964
3/42014
Hemsidan ligger kvar som ett minne av Gunlög. Se dödsannons.

"Folk här är lyriska - inte minst för Gunlögs förmåga att fängsla alltifrån intellektuella typer till praktikerna. När det sedan görs i rasande tempo med varierade metoder och klar ingång via känsloregistret så känns det härligt!" 15 sept. 2004

Församling
Kyrka

Bland mitt utbud av kulturprogram, stå-uppföreställningar, kurser och barnprogram finns mycket som kan passa i den kyrkliga församlingens olika aktiviteter. Här nedan finns tips på vilka av mina program som kan passa för olika verksamheter och sammankomster, samt ytterligare några ”specialare” för kyrkan.

Passa gärna på att beställa flera program under en eller ett par dagar.

För gudstjänsten:
* Stå-upp-predikan kring söndagens tema
* Dramagestaltning av söndagens text
* Verkstadsgudstjänst
* Teater i familjegudstjänst, antingen som teaterpredikan eller som "teatergudstjänst" där gudstjänstens olika moment kommer in som delar i teatern (se BARNTEATER)

För kyrkkaffet:
* Tre världsdelar i församlingshemmet, ett upplevelseprogram med missionstema
* Stå-upp kring söndagens tema, eller någon av föreslagna ämnen (se STÅ-UPP)
* Ett missionärsbarn kåserar
* En rolig och tankeväckande teater för barn och vuxna (se BARNTEATER)

För personalsamling/kontraktssamling/kyrkorådet
* Himmel och pannkaka - om livet i kyrkan (se STÅ-UPP)
* Vägen är bredare än hjulspåren"  - om församlingens uppdrag och att våga tänka nytt (se STÅ-UPP)
* Inspirationsdag kring församlingsinstruktionen "Vi vandrar vidare" (se FÖRELÄSNING)
* Inspiration för förtroendevalda eller "peptalk" inför kyrkovalet
* Barn har rätt! Fakta, samtal och inspiration i arbetet med barnkonsekvensanalys (se FÖRELÄSNING)
* Våga ett möte! - sketcher och samtal (se FÖRELÄSNING)
* Kul på jobbet - om arbetsglädje och trivsel (se FÖRELÄSNING)
* Mer Spektakel i kyrkan - en dramadag för alla (se FÖRELÄSNING)
* Snacka med lång hals - om konflikthantering (se FÖRELÄSNING)

Församlingsafton
* Indisk afton (se KULTURPROGRAM)
* Världsbuffé - några lagar i förväg tillsammans med Gunlög en internationell buffé. Efter maten bjuder Gunlög på ett varierat program.
* Kreativitetskväll med t ex allsång, musiktävling på annorlunda sätt, lekar för vuxna, samarbetsövningar.

Samling för ideella medarbetare
* Du är guld värd! - att vara ideell medarbetare i kyrkan
* Med hjärtat på rätta stället - att möta andra och sig själv (se STÅ-UPP)
* Om livet i kyrkan och församlingens fyra byggstenar

Föräldrasamling
* Jag älskar dig…och godis! (se STÅ-UPP)
* Barn ”krånglar” – vad gör vi? - om att möta barns känslor (se FÖRELÄSNING)
* Sim sam sopp! Roliga rörelsesånger och finurliga fingerlekar (se KULTURPROGRAM)

Kvinnofrukost/tjejkvällar
* Alltid glad fru Kantarell - en kvinnans vardagsfunderingar (se STÅ-UPP)
* Balansera - tre kvinnor från tre världsdelar hjälper oss att se på oss själva (se KULTURPROGRAM)
* Mamma gömde mig i brunnen – en indisk kvinnas livsberättelse (se KULTURPROGRAM)

Ombudssamling/missionsdag
* Missionens yt(t)ringar - ett missionärsbarn berättar
* Lagom skoj - om kulturkrockar och svenskhet (se STÅ-UPP)
* Vem har plockat min banan? Ett program om rättvis handel (se KULTURPROGRAM)
* Mission är roligt! (se KULTURPROGRAM)

För barnverksamheten (Tips! Passa på att bjuda in förskolor, skolklasser eller fritidsgårdar i närheten till församlingshemmet!)

Konfirmander/ungdomar
* Guldfisken och flodhästen - om att gilla sig själv
* Spelar roll - om livet och relationer, om rollerna vi spelar, om att acceptera sig själv och andra (se STÅ-UPP)
* Upp till ytan - ett program för konfirmandupptakten om vad det kan vara att gå och konfirmera sig
* Våga älska! - Älska din nästa som dig själv - tro på andra, tro på dig själv, våga visa kärlek, våga bjuda på dig själv: den du är, det du har och det du tror på!
* Hello India! - om Indien, mission och att lära av andra kulturer
* Vem har plockat min banan? Om rättvis handel (se KULTURPROGRAM)
* Teater/musikaldag - vi övar in ett drama eller en musikal och avslutar med ett framförande.
* Utbildningsdag för konfirmandledare - om ledarrollen mm

Vuxengrupp/församlingskväll/café
De flesta stå-uppföreställningar och flera av föreläsningarna passar för detta.

Pensionärssamling/träff för daglediga
* Bära liv - tre kvinnor från tre världsdelar, vad lär vi av dem? (se KULTURPROGRAM, rubriken Balansera)
* Kvinna i Indien (se KULTURPROGRAM)
* Hur bär du dig åt? - sunt förnuft och mänskligt beteende (se STÅ-UPP)
* Va, står det i Bibeln? - Gunlög läser och dramatiserar mindre vanliga texter ur Bibeln samt kåserar kring innehållet (se KULTURPROGRAM)

För barnledarna
* Vem är störst? - om barnet som inspiratör och utmanare
* Fängsla dem! - Fortbildningsdag för barnledare (se FÖRELÄSNING)
* Hur låter en ko? Temasamlingar för små barn (se FÖRELÄSNING)
* Dunk för mig - lekmetodik (se FÖRELÄSNING)
* Hålla andakt - kväll eller halvdag om att tala med barn om Gud och livsfrågor, om andaktsrutiner och andaktens byggstenar
* Bibeln berör - en dag om att arbeta med Bibelns berättelser (se FÖRELÄSNING)
* Spektakeldag - vi prövar på serien Spektakel med upplevelsespel/kyrkospel/musikaler (se FÖRELÄSNING)